งานพิธี » มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมอำเภอพานและข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมอำเภอพานและข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

4 กันยายน 2019
239   0

« 1 ของ 20 »

                        วันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพาน จัดกิจกรรม “งานข่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน” และกิจกรรม “งานข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก” โดยช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดงาน โดยมี นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงฟ้อนขันดอก ของนักศึกษาทุนวัตกรรม การออกบูทการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้าหัตถกรรม จากตำบลทั่วอำเภอพานทั้งหมด 16 ตำบล และการเสวนาเรื่อง “ภูมิปัญญาล้านนาและการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียง”
                        และในช่วงบ่าย ศรัธราจากตำบลต่างๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมประกอบพิธีตานก๋วยสลาก ซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วอำเภอพานจำนวน 10 วัน โดยมีพระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน เป็นประธานพระสงฆ์ พร้อมรับฟังพระธรรมเทสนา เรื่อง “อานิสงค์การถวายทานสลากภัต” จากนั้นพระสงฆ์อุปโลกน์เส้นสลาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้ถวายเส้นสลากแก่พระสงฆ์สามเณร จากนักพระสงฆ์ได้อนุโมทนา และให้พรแก่คณะศรัทธรา