ภาพกิจกรรม อื่นๆ » คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย

10 มกราคม 2019
43   0

« 1 ของ 10 »